Partner

DQM Professional

Reális ráfordítással fenntartható adatminőség


Az adatminőség menedzsment (DQM) keretében nyújtott szolgáltatásaink során kialakult best practiceek mentén építettük fel a DQM Professional dobozos alkalmazásunkat. Az alkalmazás keretbe foglalja azokat a hatékony algoritmusokat, amelyek a DQM szolgáltatásaink alapját képezik. A rendszer architektúrája nagyfokú rugalmasságot biztosít, amely gyors bevezethetőséggel párosul.
A DQM Professional előnyei
► Univerzális: egyaránt használható az utólagos adatjavítások és a helyes adatbevitel (on-line) támogatására.
► Flexibilis: rugalmasan hozzáilleszthető a vállalati szervezethez és a szervezeti kultúrába illeszkedő egyedi adatminőség menedzsment folyamatokhoz.
► Teljes körű:
 A teljes adattisztítási ciklust (elemzés, javítás, visszamérés) támogatja.
 Az automatizált és a manuális adatjavításokat egyaránt támogatja, eredményeiket analizálja és felhasználja a visszamérések során, ezáltal az előrehaladás teljes körűen monitorozható.
► Eredményorientált: az eredmények eléréséhez szükséges és elégséges módszerességet kikényszeríti, de lehetőséget ad a ciklus közbeni korrekciókra, és az időben eltolt több szálon történő végrehajtásra.
► Áttekintést biztosít: Az egyes adattisztítási ciklusok előrehaladása és eredménye, valamint az adatminőség alakulása szemléletes, dashboard jellegű diagramokon, több szinten lefúrhatóan, gyakorlatilag real-time követhető az üzleti adatgazdák által is.
► Üzleti felhasználóknak készült: az üzleti logikára épülő egyszerű ellenőrzési szabály definíció drag-and-drop sablonok használatával, miközben az üzleti információkat reprezentáló adatok közötti kapcsolatokat a rendszer felépíti – ehhez csupán minimális, egy óra alatt elsajátítható SQL tudás szükséges.
► Vállalati alkalmazás: több független adatelemzési, -tisztítási tevékenység is végezhető párhuzamosan.
► Auditált: az alkalmazás és az általa generált adatjavító programok többszörösen auditáltak, zártságuk és logolásuk a legmesszebbmenőkig kielégíti a biztonsági előírásokat; az adatjavítások eredményeinek visszaállítása biztosított.
► Beépített céleszközök széles köre:
 A Clarity Consulting által folyamatosan bővített és a felhasználó által egyedileg is bővíthető függvénykészlet a speciális adatellenőrzésekhez (pl. összehasonlítás érdekében ékezetes karakterek cseréje, magyar azonosító-szintaktika ellenőrzések (adószám, alvázszám, útlevélszám, stb.)).
 A helyes adatok automatikus felderítését és adatjavítását támogató, bővíthető, összetett programmodulok: duplikátumkeresés, címjavítás referencia adatok alapján.

Alkalmazott technológia

► SOA filozófia mentén felépített webes architektúra.
► J2EE F/E, ahol kizárólag a megjelenítési logika található, Oracle B/E amely a működési logikát tartalmazza, a F/E és a B/E szolgáltatásokon keresztül kommunikál így biztosítva a szükséges flexibilitást.
► On-line, adatbevitel során használható szolgáltatások (adatellenőrzések, duplikátumkeresés, címellenőrzés/javítás), amelyek webservice-eken keresztül is elérhetők külső alkalmazások számára.
► Különálló riporting alkalmazás Oracle adatbázissal és a felhasználói igények alapján testre szabható Adobe alapú vizualizációs réteggel. (Igény esetén az alkalmazás illeszthető már meglévő riporting eszközhöz is (pl. Cognos).)
► XML és Excel export-import formátum támogatása: valamennyi riport adattartalma és a manuális adatjavításokhoz kapcsolódó előkészített listák exportálhatók.
Go to top